Septyni komunizmo stebuklai

1. Visi turėjo darbą. 2. Nors visi turėjo darbą, niekas nedirbo. 3. Nors niekas nedirbo, normos buvo įvykdomos 100 procentų. 4. Nors normos buvo įvykdomos 100 procentų, parduotuvėse nieko nebuvo. 5. Nors parduotuvėse nieko nebuvo, visi viską turėjo. 6. Nors visi viską turejo, viskas buvo vagiama. 7. Nors viskas buvo vagiama, visiems visko užteko.

Komuniagų litanija

Komuniagų litanija
Brangus AMBale, Lietuvos runkelyčių ir runkelienių grožio konkursų ereli, ate! …, didžiojo išvogimo ir prichvatizacijos dirigente ir favorite, ate! …, amžinojo nomenklatūros pavasario Lietuvoje architekte ir maestro, ate! …, komunistinio nomenklatūrinio gaivalo stabilizatoriau, ate! …, didžiojo melo ir veidmainystės sporto meistre ir vaikščiojantis anekdote, ate! …, legendinis “Baltijos kelio” zuiki, ate! …, kruvinosios Rusijos imperijos ...